previoussssss next


o naszym centrum

Ełckie Centrum Położnictwa „Śladami Dziecka” to zespół specjalistów udzielających kompleksowej pomocy kobietom w ciąży i ich dzieciom zarówno przed porodem, jak i we wczesnym okresie po nim. Działamy pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku i we współpracy z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o w oparciu o podstawy prawne regulujące działalność tego typu placówek.
Naszym celem jest przekazanie rzetelnej wiedzy, nauczenie przydatnych umiejętności i udzielenie niezbędnego wsparcia osobom, które nam zaufają. Wszystko to dzięki dobrej organizacji pracy, elastyczności, życzliwości i przyjaznej atmosferze.
Nieustannie dążymy do podnoszenia jakości naszych usług, zapewniając prowadzenie zajęć i porad w pomieszczeniach wyposażonych w profesjonalny sprzęt oraz zatrudniając wysoko wykwalifikowaną kadrę:

Ełckie Centrum Położnictwa

POŁOŻNE


Nasze położne od kilkudziesięciu lat pracują na bloku porodowym, oddziale położniczym i w środowisku rodzinnym. W oparciu o ich wiedzę teoretyczną i praktyczną zapewnimy Państwu odpowiednie przygotowanie merytoryczne do porodu naturalnego i pielęgnacji nowo narodzonego maleństwa.

CERTYFIKOWANI
DORADCY
LAKTACYJNI

Dzięki zajęciom z doradcami laktacyjnymi i ich poradom dowiedzą się Państwo m.in. o właściwych technikach przystawiania niemowlęcia do piersi oraz o krokach, jakie należy podjąć w przypadku pojawienia się problemów z karmieniem naturalnym.

Ełckie Centrum Położnictwa
Ełckie Centrum Położnictwa

FIZJOTERAPEUTA


Ćwiczenia prowadzone przez fizjoterapeutkę pomogą Paniom przygotować się fizycznie do porodu, a wskazówki i umiejętności nabyte podczas zajęć pozwolą na szybki powrót do dobrej formy po narodzinach dziecka.
LEKARZ
NEONATOLOG

Lekarz neonatolog przekaże informacje na temat oceny zdrowotnej noworodka po porodzie oraz opowie o tym, jak maluszek przystosowuje się do nowego świata. Dowiedzą się też Państwo całej prawdy o popularnym ostatnio temacie szczepień ochronnych nowo narodzonego dziecka.

Ełckie Centrum Położnictwa
Ełckie Centrum Położnictwa

RATOWNIK
MEDYCZNY


Odbędą Państwo ćwiczenia praktyczne z ratownikiem medycznym obejmujące pierwszą pomoc, jakiej udzielić należy małemu dziecku w przypadku zadławienia, zakrztuszenia, oparzenia oraz zatrzymania krążenia lub oddechu.


PSYCHOLOG

Pani psycholog opowie o emocjach pojawiających się w trakcie ciąży, o budowaniu więzi emocjonalnej z nienarodzonym jeszcze dzieckiem i o psychologicznych problemach okresu okołoporodowego.


Ełckie Centrum PołożnictwaSzkoła Rodzenia

Szkoła Rodzenia
              
Szkoła Rodzenia

Zajęcia Edukacji Przedporodowej – Szkoła Rodzenia są bezpłatne dla kobiet zameldowanych w Ełku.
O przyjęciu do naszej Szkoły decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.

I. Zajęcia realizowane są w Przychodni Specjalistycznej „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., przy ul. M. Konopnickiej 1, w świetlicy na II piętrze.

II. Program przewiduje 13 spotkań. Zajęcia odbywają się 2 -3 razy w tygodniu w godzinach: 16:00–18:00.
Liczba godzin dydaktycznych wynosi 26,5 godz. + 2 godz. zajęć warsztatowych w Poradni Laktacyjnej, mieszczącej się w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o, przy ul. Baranki 24.
Szkolenie obejmuje:
1. zajęcia teoretyczne – 4,5 godz.,
2. zajęcia warsztatowe – 12,5 godz. + 2 godz.,
3. ćwiczenia – 9,5 godz.

III. Zakres tematyczny programu Edukacji Przedporodowej:
1. Fizjologia i przebieg porodu.
2. Symptomy zbliżającego się porodu.
3. Co zrobić, kiedy pojawią się skurcze?
4. Jak rodzić razem? Idea porodu rodzinnego.
5. Kiedy jechać do szpitala?
6. Ćwiczenia przygotowujące do porodu (odpowiednie oddychanie, pozycje wertykalne w trakcie porodu, ćwiczenia łagodzące ból i napięcie w trakcie porodu).
7. Ćwiczenia ogólnousprawniające, wzmacniające, relaksacyjne oraz umożliwiające powrót do formy po ciąży i porodzie.
8. Dieta kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią.
9. Komórki macierzyste – pozyskiwane z krwi pępowinowej.
10. Wizyta na oddziale położniczym i na bloku porodowym.
11. Przybliżenie specyfiki połogu – okresu po porodzie.
12. Karmienie piersią: techniki przystawiania dziecka do piersi, najczęstsze problemy podczas karmienia i ich rozwiązywanie.
13. Wizyta w Poradni Laktacyjnej.
14. Ocena noworodka po porodzie.
15. Zjawiska adaptacyjne u noworodka po porodzie.
16. Szczepienia ochronne.
17. Pielęgnacja noworodka.
18. Stymulacja sensoryczna dziecka.
19. Ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy niemowlęciu (sztuczny oddech, masaż serca, zadławienie, zakrztuszenie).
20. Psychoprofilaktyka okresu okołoporodowego – zajęcia pogłębiające kontakt z dzieckiem przed narodzeniem.

IV. Wyposażenie Szkoły Rodzenia: Do dyspozycji uczestników przeznaczone są piłki do ćwiczeń, worki sako, fantom noworodka, lalki typu bobas, sprzęt multimedialny oraz materiały edukacyjne.

V. Prosimy zapoznać się z planem zajęć oraz regulaminem organizacyjnym Szkoły Rodzenia:
1. Plan zajęć   [MATERIAŁ DO POBRANIA]
2. Regulamin   [MATERIAŁ DO POBRANIA]
VI. Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w Edukacji Przedporodowej – Szkoła Rodzenia, prosimy, zgodnie z informacją zawartą w regulaminie, o kontakt telefoniczny z koordynatorem-położną Anną Maszkowską oraz dostarczenie:
1. wypełnionej karty zgłoszenia,   [MATERIAŁ DO POBRANIA] - na adres poczty elektronicznej: biuro_sladamidziecka@onet.pl


VII. Informacje szczegółowe:
1. Zapisy i rekrutacja:
poniedziałek–piątek, godz. 09:00–15:00
koordynator: mgr Anna Maszkowska – położna, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, tel. 667 703 740

2. Udzielanie informacji dotyczących zajęć:
poniedziałek–piątek, godz. 15:30–17:00
organizator: mgr Dorota Kamionowska – położna rodzinna, pedagog, certyfikowany doradca laktacyjny, tel. 507 177 379

VIII Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych   [MATERIAŁ DO POBRANIA]

Z A P R A S Z A M Y
Poradnia Laktacyjna

poradnia laktacyjna
              
poradnia laktacyjna

Celem Poradni Laktacyjnej jest wspieranie karmienia piersią. Poradnictwo skierowane jest do kobiet po porodzie, które mają różnego rodzaju problemy związane z karmieniem naturalnym, oraz do kobiet w ciąży, które pragną przygotować się do karmienia piersią. Uwaga! Porady są bezpłatne i mogą z nich korzystać tylko mieszkanki Ełku.

Harmonogram pracy Poradni   [MATERIAŁ DO POBRANIA]

I. Dlaczego mamy szukają pomocy w Poradni Laktacyjnej?
1. Mają pytania i wątpliwości dotyczące karmienia piersią.
2. Chcą upewnić się, czy karmienie ich maluszka przebiega prawidłowo.
3. Pojawił się konkretny problem podczas karmienia piersią.
4. Zostają skierowane do Poradni przez położną środowiskową, pediatrę lub z oddziału położniczego.

II. Zakres poradnictwa udzielanego w naszej Poradni:
1. Nauka właściwego przystawiania dziecka do piersi.
2. Doradztwo w zakresie oceny ilości i jakości pokarmu.
3. Pomoc w przypadku niewystarczającej laktacji i zastoju pokarmu.
4. Doradztwo dotyczące tzw. „trudnych” brodawek sutkowych: płaskich, wklęsłych oraz uszkodzonych i bolesnych.
5. Pomoc w razie zapalenia piersi.
6. Pomoc w sytuacji nadprodukcji pokarmu (tzw. nawału mlecznego).
7. Dieta mamy w okresie karmienia piersią.
8. Zasady odciągania, przechowywania i podawania dziecku odciągniętego pokarmu.
9. Pomoc w sytuacji zaburzeń odruchu ssania u dziecka.
10. Wzbudzanie lub regulacja laktacji.
11. Pomoc w utrzymaniu laktacji podczas okresowego oddzielenia matki od dziecka.
12. Wątpliwości dotyczące karmienia piersią podczas choroby i zażywania leków.
13. Ocena przyrostu masy ciała dziecka karmionego piersią.
14. Pomoc w naturalnym hamowaniu laktacji i stopniowym odstawianiu dziecka od piersi.
15. Edukacja przedporodowa mająca na celu przygotowanie do karmienia piersią.
16. Pomoc w sytuacjach szczególnych:
     – karmienie piersią wcześniaka, bliźniąt,
     – karmienie po cięciu cesarskim.

III. Wynajem sprzętu laktacyjnego: wypożyczenie laktatora elektrycznego Lactina.

IV. Jak przygotować się do wizyty w Poradni Laktacyjnej?
Każda wizyta powinna być poprzedzona rozmową telefoniczną z doradcą laktacyjnym, który zbierze krótki wywiad, podejmie decyzję co do dalszego postępowania oraz ustali termin wizyty w Poradni. Pacjentki są zapisywane na konkretny dzień i godzinę. Na wizytę w Poradni mama przychodzi z dzieckiem. Mile widziana jest także obecność osób wspierających, np. taty czy babci dziecka. Na wizytę należy zabrać ze sobą dwie czyste pieluszki tetrowe, pampersy, chusteczki nawilżane oraz karty informacyjne z pobytu w szpitalu (mamy i dziecka). Jeśli dziecko jest karmione odciąganym pokarmem, należy zabrać ze sobą również mleko przygotowane w butelce.

V. Jak przebiega wizyta w Poradni Laktacyjnej?
Pierwsza wizyta laktacyjna trwa ok. 1 godz. Kolejne wizyty są już krótsze i trwają zazwyczaj 30–40 min. Spotkanie rozpoczyna się od rozmowy z pacjentką oraz zebrania wywiadu, następnie, za zgodą pacjentki, doradca bada piersi i ogląda brodawki. Badane i obserwowane jest również dziecko. Oceniany jest m.in. kolor jego skóry i stopień gojenia się pępka. Dziecko zostaje ponadto zważone w celu oceny przyrostu masy ciała. Następnie mama przystawia dziecko do piersi i karmi swojego maluszka. Doradca w tym czasie obserwuje i odpowiada na wszelkie pytania karmiącej mamy. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, ustalany jest termin wizyty kontrolnej.
Przedstawiony wyżej sposób postępowania jest niezbędny do postawienia właściwej diagnozy i skutecznego rozwiązania problemów związanych z karmieniem piersią.

VI. Kontakt:
      PORADY TELEFONICZNE: poniedziałek–piątek:
       – w godz. 13:30–15:30 porad udziela położna rodzinna, pedagog – certyfikowany doradca laktacyjny:
          mgr Dorota Kamionowska, tel. 507 177 379
       – w godz. 15:30–17:30 porad udziela specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego – certyfikowany doradca           laktacyjny:
          lic. Renata Maciorowska, tel. 510 578 561
       – w godz. 17:30–19:30 porad udziela lekarz – certyfikowany doradca laktacyjny:
          lek. med. Ewa Faliszewska-Chocian, tel. 609 560 113

      PORADY STACJONARNE: wtorek–środa:
        – we wtorki w godz. 16:00–17:00 porad udziela:
           certyfikowany doradca laktacyjny lek. med. Ewa Faliszewska-Chocian
        – w środy w godz. 15:00–17:00 porad udzielają:
           położna rodzinna, pedagog, certyfikowany doradca laktacyjny mgr Dorota Kamionowska,
           specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, certyfikowany doradca laktacyjny lic. Renata Maciorowska 

      Miejsce udzielania porad stacjonarnych:
     (proszę o wcześniejsze telefoniczne umawianie wizyt, zapisy godz. 12.00 - 17.00)
           „Pro-Medica” w Ełku Sp.z o.o.,
           Przychodnia Specjalistyczna
           ul.M. Konopnickiej 1, gab. 49
VII Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych   [MATERIAŁ DO POBRANIA]

Z A P R A S Z A M Y

Dane kontaktoweOrganizator centrum:

 • Indywidualna Praktyka Położnicza
  Położnictwo Ogólne Dorota Kamionowska
 • Regon 511345634    NIP 8481267843
  Zezwolenie 652/2000

 • siedziba:    ul. Piękna 22/11, 19-300 Ełk
 • tel:     507 177 379
 • email:     dkam123@o2.pl

    Nasze Placówki:

 • Szkoła Rodzenia:
 •     Przychodnia Specjalistyczna „Pro-Medica” Sp. z o.o.
        ul. M. Konopnickiej 1, 19-300 Ełk
         II piętro – świetlica

 • Poradnia Laktacyjna:
 •     Szpital „Pro-Medica” w Ełku
        ul. Baranki 24
         parter